“Historical City Center and Renovation Project in Case of Earthquake: Istanbul Tarlabaşı Neighborhood Case”

SACH-2014 9th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, Abstract Book, p.206, Symposium Proceeding USB October 14-17 2014, Mexico City, Mexico

“Su Kültürü ve Tarihi Su Hazneleri Koruma Sorunları: İstanbul Beylerbeyi Örneği”

Uluslar arası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetim Kongresi, Poster Sunum,17-20 Eylül 2014, İstanbul (Sevim Aslan ile birlikte)

“The Conservation Problems of Historical Cisterns: A Sample Cistern in Istanbul Beylerbeyi”

9th International Masonry Conference, 7-9 July 2014, Portugal, Guimaraes, Poster Presentation, Abstract Book, p.248, ISBN: 978-972-8692-85-8 / Symposium Proceeding USB (Sevim Aslan ile birlikte)

“Afetler ve Engellilik: Mevcut Yerleşimler için Sosyal Etkilenebilirlik Faktörleri

1. Ulusal Engelleştirilenler Sempozyumu, 07-08 Kasım 2013, Konya, Turkey, Sunum / Özet Kitabı, KESİT (Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, Konya), Yıl. 2, Sayı.4, Kasım 2013, p.34

“Earthquake and Physical and Social Vulnerability Assessment for Settlements: Case Study Avcılar District”

Poster Presentation, 15th The World Conference on Earthquake Engineering 24-30 September 2012, Portugal, Lisbon, Symposium USB (Görün Arun ile birlikte)

“Afetler için Yerleşimlerde Güvenli açık alan ve Erişim”

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Dosya Dergisi, Sayı 26, 2011, s.62-66

"Mevcut Yerleşimlerin Depremden Etkilenebilirliğinin Belirlenmesi: Meslek Grupları Çalışması"
7.Ulusal Deprem Sempozyumu, 30 Mayıs-03 Haziran 2011, İstanbul, Sunum/Sempozyum Cd'si/ Özet Kitabı, İMO İnşaat Mühendisleri Odası Yayınları İstanbul, (Görün Arun ile birlikte)
Megaron, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, Vol 5, No 1, 2010 s.23-32 (Görün Arun ile birlikte)
“İstanbul Grandbazaar Evacuation System Vulnerability Assessment”
SACH-2010 7th İnternational Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, October 06-08 2010, Shanghai, China, Oral presentation/ Advanced Materials Research Vols. 133-134 (2010) pp 611-616 © (2010) Trans Tech Publications, Switzerland doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.133-134.611/ Symposium CD, (Görün Arun ile birlikte).
“Earthquake and Social Vulnerability Factors: case study Avcılar District”
14 ECEE the European Conference on Earthquake Engineering 30 August- 03 September 2010, Republic of Macedonia, Ohrid. Abstract Book/ Symposium CD, (Görün Arun ile birlikte).
“Earthquake and Physical Vulnerability Factors: Case Study Avcılar District”
14 ECEE The European Conference on Earthquake Engineering 30 August- 03 September 2010, Republic of Macedonia, Ohrid. Abstract Book/ Symposium CD, (Görün Arun ile birlikte).
“İstanbul Kapalıçarşı Tahliye Organizasyonu Afetten Etkilenebilirlik Değerlendirmesi”
TMMOB Mimarlık Dergisi, Sayı 354, s.53-56, 2010 (Görün Arun ile birlikte)
“Deprem ve Fiziksel Etkilenebilirlik Faktörleri: Avcılar Örneği”
I. Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumunu,1-3 Ekim 2009, Sakarya, (Görün Arun ile birlikte)
“Deprem ve Sosyal Etkilenebilirlik Faktörleri: Avcılar Örneği”
I. Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumunu,1-3 Ekim 2009, Sakarya, (Görün Arun ile birlikte)
“Earthquake and Vulnerability Assessment Model for Settlements: Case Study, Avcılar District”
“Doctoral Studies on Housing” Joint Symposium organized by HERA-C and HREC, Oral presentation and extended abstract, Symposium Proceeding, 20–22 May 2008, EMU Faculty of Architecture, Gazimağusa – TRNC
“Depremden Etkilenebilir Bina Tahliye Sistemi ve Açık Alan Organizasyonu: Avcılar Örneği”
TMMOB, Mimarist Dergisi, Sayı 29, s.24–30, Güz 2008, (Görün Arun ile birlikte)
“Deprem ve Binalarda Strüktürel Olmayan Bileşen Sorunları”
TMMOB, Mimarist Dergisi, Sayı 30, s.25-30, Kış 2008 (Görün Arun ile birlikte)
“Mevcut Yerleşimler ve Deprem: 1999 Marmara Deprem Etkileri Avcılar Örneği”
KMİM, TMMOB Kocaeli Mimarlık Dergisi, Ocak 2009, Sayı 4 (Görün Arun ile birlikte)
“A Report on the Feasibility of a Vulnerability Study Using Damage Data in the Turkish Natural Laboratory”
Deliverable D30: FORESIGHT (Frequent Observation-driven Realistic Evaluation and Simulation of Interacting Geophysical Hazard Triggers), Version 4, Verified by SolveigThorvaldsdóttir, Prepared by Ergenç, N., Donertas ,A. S., Yagci,M. O., Yücel,G., Contract: SSPI-CT-2003-511139, July 2006
“Avrupa Birliği Uyum Programları Kapsamında Pilot Bölge Olarak Beyoğlu Çöküntü Alanlarının Aktif Kullanım Amaçlı Rehabilitasyonu Projesi”
Ünlü, A., Ocakçı, M., Edgü,E., Ülken, G., Apak,S., Alkışer,Y., Cimşit, F., Tonbul, Z.,Yücel,G., Özden,T., İBB, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, 2004
“Kobe Deneyimi Işığında Deprem Sonrasında Meslek Kuruluşlarının Yaptıkları Çalışmalar”
Derleme; Gül Yücel, Bakırköy’de Mimarlık, sayı 25, s.16–20, 1999